Werkwijze gedragstherapie

Bij gedragstherapie wordt samen met de eigenaar gewerkt naar een oplossing voor probleemgedrag. Probleemgedrag kan gedrag zijn wat een paard van nature niet vertoont, of gedrag dat voor ons vervelend is. Enkele voorbeelden zijn: angst, agressie, singeldrang, trailerlaadproblemen, rijproblemen, verzet, onhandelbaarheid.

Vaak wordt dit bestempeld als ‘ondeugd’ of ‘dwars zijn’. Maar een paard heeft altijd een goede reden om het gedrag uit te voeren, en kent bijvoorbeeld geen gevoelens als ‘pesten’. Het is aan ons om erachter te komen wat de reden voor het gedrag is en vervolgens een goed plan op te stellen om dit te veranderen.

Tijdens mijn opleiding heb ik een gedegen theoretische basis verworven over mogelijke oorzaken, motivaties en leerprincipes die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag. Naast veel kennis over ethologie, welzijn, leren en gedragsmodificatie, hoort ook kennis over medische achtergronden van probleemgedrag (bijv. pijnklachten) bij de opleiding. Ik werk met wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden.

Eerst gaan we het paard, omgeving en gedrag in kaart brengen. Daarvoor vraag ik de eigenaar een vragenlijst in te vullen. Vervolgens zal ik in een vraaggesprek meer informatie proberen te achterhalen omtrent de prikkel, context en motivatie van het gedrag. Ook zal ik het gedrag observeren en op video zetten (indien mogelijk). Hierbij is objectief kijken belangrijk. Dus ik zal niet meteen zeggen ‘het paard is boos’, maar bijvoorbeeld ‘paard doet de oren plat in de nek’. Dit om niet gelijk bevooroordeeld te zijn en een verkeerde conclusie te trekken. Naar aanleiding van het vraaggesprek en observatie zal ik een diagnose stellen en een therapieplan opstellen. Deze kan ik desgewenst uitwerken en toesturen.

Afhankelijk van het probleem en de ervaring en mogelijkheden van de eigenaar, kunnen we gelijk aan de slag om het gedrag op te lossen.  Soms kunt u er ook zelf mee aan de slag, of is 1 bezoek van mij voldoende.

Belangrijk vind ik dat de eigenaar zelf inzicht krijgt in het gedrag van het paard, en hoe dingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. In principe traint de eigenaar ook zelf het paard, en ondersteun ik daarbij. Ik heb geen kant en klare oplossingen. Dit is namelijk erg afhankelijk van de oorzaak en situatie. Ik kijk ook altijd naar mogelijke lichamelijke oorzaken. Daarnaast moeten we in ons achterhoofd houden dat het soms niet mogelijk is om het gedrag (geheel) op te lossen. Dit zal ik altijd onderbouwen.

Gedragstherapie is maatwerk.